Grander voor de veehouderij

Betere mest en een gezondere bodem

De Grander mestvitalisator verbetert de kwaliteit van mest/gier. En zorgt voor een gezonde bodem.

Mijn land wordt onvruchtbaar

(Kunst)mest maakt de bodemgesteldheid steeds slechter en nitraten verpesten het grondwater. Daardoor kunnen planten belangrijke voedingsstoffen niet meer goed opnemen en verdwijnen de micro-organismen in de bodem. Gier stroomt te snel door de verarmde bodem en komt rechtstreeks in ons drinkwater terecht. Hoe krijg je de bodem weer gezond? Hoe houd je je land vruchtbaar?

Grander WDZG dubbele cilinder

De Grander mestvitalisator zorgt voor betere mest

Mest en gier bestaan voor 90% uit water. Met de Grander mestvitalisator verbetert u de kwaliteit van de mest/gier. De vitalisator ordent de moleculen. Daardoor ontstaat een beter milieu voor goede bacteriën. De mest wordt daardoor een groenige soep zonder harde stukken. Dat scheelt een hoop bij het uitrijden. Omdat de mest niet slijmerig is, glijdt die bovendien gemakkelijker van het gewas en wordt die beter opgenomen door de bodem.

Betere opname van de mest door de gewassen

Betere mest in 3 stappen

Hoe krijgt u ook mest die u makkelijker uitrijdt en die sneller wordt opgenomen door de bodem?

  • U dompelt de Grander dubbele cilinder eenvoudig in de mestkelder.

  • De bacteriën in de mest herstructureren zich. Er blijft minder stikstof in de mest over. En de mest verandert in een beter te bewerken substantie. Harde stukken zijn verdwenen door het rijpingsproces en de mest bevat meer goede voedingstoffen.

  • De mest is nu een homogener substantie die u beter over het land kunt verspreiden of erin kunt injecteren. De mest bevat bovendien minder stikstof en meer goede bacteriën. En dat is beter voor uw land en het milieu.

Aan het eind van de jaren zeventig was Johann Granders werk sterk gericht op het onderzoek naar natuurlijk magnetisme en water. Intensieve waarnemingen van verschijnselen in de natuur en intuïtie vormden de basis voor zijn experimenten.

De vraag die hem vooral bezighield was die naar de mogelijkheid een natuurlijke voor de mens geheel onschadelijke energie te creëren, waarmee zelfs gewone elektrische apparaten kunnen worden gebruikt. Zo ontwikkelde Johann Grander in de loop van tien jaar verschillende‚ natuur-magneet-generatoren‘ die energie met een zo hoge frequentie produceerden, dat deze ook bij directe aanraking geen enkel gevaar opleverden. Johann Grander herinnert zich dat wetenschappers uit de elektrotechniek, die met verbazing deze experimenten gadesloegen, dachten dat effecten zoals hij hun liet zien zich pas konden voordoen vanaf een frequentiegebied van 80.000 tot 100.000 Hertz.

Tijdens zijn onderzoeksactiviteiten voerde hij steeds weer experimenten uit, waaruit bleek dat de energieverandering zelfs in en onder water plaatsvond en dat het water daarbij bijzondere eigenschappen ontwikkelde.

Het verbazingwekkende van zijn experimenten was dat de eigenschappen resp. informatie die hij aan het water toediende ook op ander water – zonder rechtstreeks contact – konden worden overgedragen. Dit inzicht wordt tegenwoordig in een unieke vorm toegepast bij het verlevendigen van water volgens de Grander- technologie.

Op de manier zoals hij die ontdekte wordt dit verschijnsel door Johann Grander zelf aangeduid als natuurmechanisme. Dit natuurlijke proces noemde hij ‚waterverlevendiging‘ nadat hij onder de microscoop steeds weer constateerde dat de kleinste organismen zich in het verlevendigde water anders gingen gedragen.

Al bijna 30 jaar wordt Granders waterverlevendiging in de praktijk toegepast. De grondgedachten van waterverlevendiging hebben zich al lang tot ver buiten de grenzen van Oostenrijk verspreid.

Johann Granders ontdekking en zijn werk vindt wereldwijd steeds meer erkenning. Voor veel mensen uit zeer verschillende culturen betekenen de denkbeelden van Johann Grander en de fascinatie van verlevendigd water iets ‚volstrekt unieks‘. De grootste waardering kwam van het Chinese staatsbedrijf de Spoorwegen, dat zijn ontdekking ‚een van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw‘ noemde.

Er werd veel geëxperimenteerd en research verricht. Dat resulteerde in veel nieuwe inzichten, waarbij huidige ervaringen werden bevestigd. Voor Johann Grander zelf zijn de natuur en schepping zijn grootste leermeesters.

Download
GRANDER Brochure
Download
Productfolder
Download
Accessoirefolder

De juiste productkeuze

De deskundige adviseurs van Grander geven u informatie over de gebruiksmogelijkheden en voordelen van de units voor watervitalisatie.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Het kernelement van het proces van watervitalisatie is water. Bij het als ”informatiewater” aangeduide basismedium in de watervitalisatie installaties van Grander gaat het om water met een hoogwaardige inwendige structuur, dat volgens de speciale methode en knowhow van Johann Grander wordt geproduceerd. Dit water is tevens in staat de hoogwaardige structuur ook op ander, niet verlevendigd water over te dragen, zonder dat dit rechtstreeks met het informatiewater in contact komt.

Deze zogenaamde informatieoverdracht is een uniek fysisch verschijnsel, en werd voor het eerst in deze vorm door Johann Grander voor praktisch gebruik geschikt gemaakt.

Johann Grander zelf spreekt van energie- en informatieoverdracht van water op water. Uit zijn waarnemingen blijkt dat water een levend systeem is, dat in een permanente wisselwerking staat met de natuur en zijn omgeving. Het zogenaamde Grander-effect versterkt op een actieve manier die wisselwerking.

werking Grander effect

De juiste productkeuze

De deskundige adviseurs van Grander geven u informatie over de gebruiksmogelijkheden en voordelen van de units voor watervitalisatie.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.
Download
GRANDER Brochure
Download
Productfolder
Download
Accessoirefolder