Grander voor de veehouderij

Betere mest en een gezondere bodem

De Grander mestvitalisator verbetert de kwaliteit van mest/gier. En zorgt voor een gezonde bodem.

Mijn land wordt onvruchtbaar

(Kunst)mest maakt de bodemgesteldheid steeds slechter en nitraten verpesten het grondwater. Daardoor kunnen planten belangrijke voedingsstoffen niet meer goed opnemen en verdwijnen de micro-organismen in de bodem. Gier stroomt te snel door de verarmde bodem en komt rechtstreeks in ons drinkwater terecht. Hoe krijg je de bodem weer gezond? Hoe houd je je land vruchtbaar?

Grander KDZG dubbele cilinder mestvitalisator

De Grander mestvitalisator zorgt voor betere mest

Mest en gier bestaan voor 90% uit water. Met de Grander mestvitalisator verbetert u de kwaliteit van de mest/gier. De vitalisator ordent de moleculen. Daardoor ontstaat een beter milieu voor goede bacteriën. De mest wordt daardoor een groenige soep zonder harde stukken. Dat scheelt een hoop bij het uitrijden. Omdat de mest niet slijmerig is, glijdt die bovendien gemakkelijker van het gewas en wordt die beter opgenomen door de bodem.

Betere opname van de mest door de gewassen

Johann Grander

Het belangrijkste aspect van de toepassing van de Grander-technologie voor de optimalisering van vloeibare mest is het ACTIVEREN VAN DE MICRO-ORGANISMEN die van nature in de mest aanwezig zijn. Het is een feit dat alleen natuurlijke landbouwmest d.w.z. mest die op natuurlijke wijze in landbouw geproduceerd wordt, in de bodem kan voeden. Het is een feit dat deze natuurlijke landbouwmest uit planten ontstaan is. Dieren eten deze planten verteren ze en de geproduceerde mest draagt bij aan de groei van nieuwe planten. Hiermee is de natuurlijke cyclus gesloten. Een plant moet niet alleen gevoed worden door ze  alleen maar Stikstof, Fosfor en Kalium te geven, maar het is nog belangrijker dat de miljoenen micro-organismen in de bodem worden gevoed.

Het zijn de micro-organismen die de voedingstoffen leveren en ze geschikt maken voor de plant. Door het hoge koolstofgehalte verbetert de organische mest zeer sterk de humusvorming en ook de wateropslag capaciteit. Op die manier wordt er minder nitraat uit een goede humus bodem weggespoeld omdat de humus het vocht beter vasthoudt.

Johann Grander

Betere mest in 3 stappen

Hoe krijgt u ook mest die u makkelijker uitrijdt en die sneller wordt opgenomen door de bodem?

  • U dompelt de Grander dubbele cilinder eenvoudig in de mestkelder.

  • De bacteriën in de mest herstructureren zich. Er blijft minder stikstof in de mest over. En de mest verandert in een beter te bewerken substantie. Harde stukken zijn verdwenen door het rijpingsproces en de mest bevat meer goede voedingstoffen.

  • De mest is nu een homogener substantie die u beter over het land kunt verspreiden of erin kunt injecteren. De mest bevat bovendien minder stikstof en meer goede bacteriën. En dat is beter voor uw land en het milieu.

Eenvoudige installatie

Iedereen kan dit

De Grander mestvitalisator verbetert de kwaliteit van uw mest al na enkele dagen. De installatie kunt u eenvoudig zelf doen zodat de vitalisator snel aan het werk kan met het herstructureren van de mest.

Dit is hoe het werkt

Plaats de dubbele cilinder in uw gierkelder:
Zorg dat u de cilinder ook weer eenvoudig terug kunt halen.

Bekijk na enkele dagen het resultaat:
Uw mest begint te veranderen in een zachte substantie zonder harde stukken.

Check bij het uitrijden:
De mest is beter behandelbaar en vindt sneller zijn plek in de grond.

De wortelkluit van mais die gevitaliseerde mest kreeg is ruim twee keer zo groot als normaal en het gewas en de kolfopbrengst zijn hoger.

Gras dat groeide op gevitaliseerde mest heeft een grotere en sappigere wortelkluit dan gras dat niet gevitaliseerde mest kreeg. Bovendien is het gras steviger en de struik dikker.

Dit zijn de voordelen van de Grander Mestvitalisator

  • Bevordert de groei en bloei van het gewas.
  • Het gerevitaliseerde mest/gier spaart het milieu.
  • Er komen minder schadelijke stoffen in de natuur en de grond.
  • Het verbetert en stabiliseert de microbiologische omstandigheden.
  • De mest is beter te behandelen en eenvoudiger uit te rijden.
  • Reduceert en optimaliseert het gebruik van chemicaliën.
  • Zorgt voor minder stank.

Unieke en effectvolle methode

Johann Grander ontwikkelde in de jaren zeventig van de vorige eeuw natuur- magneet-generatoren waarmee hij de kwaliteit van water veilig en duurzaam verbeterde. Het water ontwikkelde daarbij bijzondere eigenschappen die ook op ander water konden worden overgedragen. Dit inzicht wordt tegenwoordig in een unieke vorm toegepast bij het revitaliseren van water volgens de Grander- technologie.

De techniek wordt inmiddels in vele landen op tal van terreinen toegepast zowel voor industriële als agrarische doeleinden.

Aanschaf en advies

De Grander mestvitalisator verlevendigd de mest. Zo krijgt u betere mest en een gezondere bodem. Wilt u ook weten wat de Grander mestvitalisator voor u kan betekenen? Neem dan contact op met voor een vrijblijvend advies.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.
Download
GRANDER Brochure