Grander Waterverlevendiging
    GRANDER producten bestellen
    Hoe alles begon
    Het drinken van water
    Het Grander-effect
    Toepassingen
    Waterverlevendiging
    GRANDER waterverlevendigingsunits
    Voor aparte aansluitingen
    Voor onderweg
    Bronnen Reservoirs Zwembaden Vijvers
    GRANDER voor circuits
    De GRANDER drinkwaterbron
    Verlevendigd water in flessen
    GRANDER accessoires
    Sanomag® natuurlijk magnetisme

  Seagull Waterzuiveraars
  Oxywell Water met zuurstof
  Producten in onze Webshop

 

Download folder Verlevendigt Water

Download Productfolder

Download folder accessoires
Grander Waterverlevendiging
    Hoe alles begon

Aan het eind van de jaren zeventig was Johann Granders werk sterk gericht op het onderzoek naar natuurlijk magnetisme en water. Intensieve waarnemingen van verschijnselen in de natuur en intuïtie vormden de basis voor zijn experimenten.

De vraag die hem vooral bezighield was die naar de mogelijkheid een natuurlijke voor de mens geheel onschadelijke energie te creëren, waarmee zelfs gewone  elektrische apparaten kunnen worden gebruikt. Zo ontwikkelde Johann Grander in de loop van tien jaar verschillende‚ natuur-magneet-generatoren‘ die energie met een zo hoge frequentie produceerden, dat deze ook bij directe aanraking geen enkel gevaar opleverden. Johann Grander herinnert zich dat wetenschappers uit de elektrotechniek, die met verbazing deze experimenten gadesloegen, dachten dat effecten zoals hij hun liet zien zich pas konden voordoen vanaf een frequentiegebied van 80.000 tot 100.000 Hertz.

Tijdens zijn onderzoeksactiviteiten voerde hij steeds weer experimenten uit, waaruit bleek dat de energieverandering zelfs in en onder water plaatsvond en dat het water daarbij bijzondere eigenschappen ontwikkelde.

Het verbazingwekkende van zijn experimenten was dat de eigenschappen resp. informatie die hij aan het water toediende ook op ander water – zonder rechtstreeks contact – konden worden overgedragen. Dit inzicht wordt tegenwoordig in een unieke vorm toegepast bij het verlevendigen van water volgens de Grander- technologie.

Op de manier zoals hij die ontdekte wordt dit verschijnsel door Johann Grander zelf aangeduid als natuurmechanisme. Dit natuurlijke proces noemde hij ‚waterverlevendiging‘ nadat hij onder de microscoop steeds weer constateerde dat de kleinste organismen zich in het verlevendigde water anders gingen gedragen.

Al bijna 20 jaar wordt Granders waterverlevendiging in de praktijk toegepast. De grondgedachten van waterverlevendiging hebben zich al lang tot ver buiten de grenzen van Oostenrijk verspreid.

Johann Granders ontdekking en zijn werk vindt wereldwijd steeds meer erkenning. Voor veel mensen uit zeer verschillende culturen betekenen de denkbeelden van Johann Grander en de fascinatie van verlevendigd water iets ‚volstrekt unieks‘. De grootste waardering kwam van het Chinese staatsbedrijf de Spoorwegen, dat zijn ontdekking ‚een van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw‘ noemde.

Er werd veel geëxperimenteerd en research verricht. Dat resulteerde in veel nieuwe inzichten, waarbij huidige ervaringen werden bevestigd. Voor Johann Grander zelf zijn de natuur en schepping zijn grootste leermeesters.


Johann Grander
ziet het als zijn belangrijkste taak drinkwater weer zo te maken zoals het ooit was:
de oerbron van alle leven


Het werk van Johann Grander wordt ook van officiële zijde erkend getuige de volgende onderscheidingen die hem ten deel vielen:

De Zilveren Erepenning van de Russische Academie voor Natuurwetenschappen

Het Oostenrijks Erekruis voor Wetenschap en Kunst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur