Grander Waterverlevendiging
    GRANDER producten bestellen
    Hoe alles begon
    Het drinken van water
    Het Grander-effect
    Toepassingen
    Waterverlevendiging
    GRANDER waterverlevendigingsunits
    Voor aparte aansluitingen
    Voor onderweg
    Bronnen Reservoirs Zwembaden Vijvers
    GRANDER voor circuits
    De GRANDER drinkwaterbron
    Verlevendigd water in flessen
    GRANDER accessoires
    Sanomag® natuurlijk magnetisme

  Seagull Waterzuiveraars
  Oxywell Water met zuurstof
  Producten in onze Webshop

 

Download folder Verlevendigt Water

Download Productfolder

Download folder accessoires

Grander Watervitalisatie

Watervitalisatie middels het Grander-effect


Het principe achter watervitalisatie

Het kernelement van het proces van watervitalisatie is water. Bij het als ”informatiewater” aangeduide basismedium in de watervitalisatie installaties van Grander gaat het om water met een hoogwaardige inwendige structuur, dat volgens de speciale methode en knowhow van Johann Grander wordt geproduceerd. Dit water is tevens in staat de hoogwaardige structuur ook op ander, niet verlevendigd
water over te dragen, zonder dat dit rechtstreeks met het informatiewater in contact komt.

Symbolische weergave van watervitalisatie

Deze zogenaamde informatieoverdracht is een uniek fysisch verschijnsel, en werd voor het eerst in deze vorm door Johann Grander voor praktisch gebruik geschikt gemaakt.

Johann Grander zelf spreekt van energie- en informatieoverdracht van water op water. Uit zijn waarnemingen blijkt dat water een levend systeem is, dat in een permanente wisselwerking staat met de natuur en zijn omgeving. Het zogenaamde Grander-effect versterkt op een actieve manier die wisselwerking.
Johann Grander: ”Bij water gaat het om iets kosmisch.”

In het continue uitwisselingsproces ligt ook het antwoord op de vraag waarom het vitaliserende effect in de installaties van Grander ook nadat ze jaren zijn gebruikt niet verloren gaat en de installaties voor watervitalisatie geen vreemde energie opnemen en geen onderhoud nodig hebben. De Grander-watervitalisatie werkt namelijk met natuurlijke energie.

Water dat volgens dit proces wordt verlevendigd, krijgt weer de eigen-
schappen en vermogens zoals die oorspronkelijk door de natuur zijn gegeven. Het krijgt weer zijn regenererend, zelfreinigend vermogen en kan een sterker weerstands-
vermogen ontwikkelen, waardoor het langer houdbaar blijft.

Deze vorm van energie- en informatieoverdracht kan nog niet met behulp van de traditionele wetenschappelijke analytische meetmethoden worden gemeten.

Na bijna 20 jaar onafgebroken op veel terreinen te zijn toegepast, laat de praktijk echter zien dat veel effecten direct of indirect merkbaar zijn, wat door documentatie wordt bevestigd.